Primaria Comunei Rasova, Judetul Constanta.

Sedinta Consiliu Local din data de 30.01.2017:

Hotararea nr.1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Rasova si excedentului local;

Hotararea nr.2 privind aprobarea exercitiului financiar al Comunei Rasova pentru anul fiscal 2016;

Hotararea nr.3 privind acordarea de ajutoare banesti pentru inmormantare, persoanelor reprezentand cazuri sociale;

Hotararea nr.4 privind aprobarea rezilierea Contractului de concesiune cu nr.2140/12.05.2014 incheiat intre Comuna Rasova si Craiu Dumitru;

Hotararea nr.5 privind aprobarea rezilierea Contractului de concesiune cu nr.1884/13.05.2011 incheiat intre Consiliul Local si d-na Mitu Maria;

Hotararea nr.6 privind infiintarea, organizarea, si functionarea Politiei Locale in Comuna Rasova, judetul Constanta;

Hotararea nr.7 privind indexarea cu indicele de inflatie al anului 2016 pentru stabilirea incasarii taxei de concesiune din contractele ce vizeaza bunuri apartinand Comunei Rasova;

Sedinta  Consiliu Local din data de 08.02.2017:

Hotararea nr.8 privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Judetul Constanta, UAT Orasul Cernavoda, UAT Comuna Rasova, UAT Comuna Aliman, UAT Comuna Ion Corvin, pentru proiectul "Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223: tronsonul Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin";

Hotararea nr.9 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici;

Sedinta  Consiliu Local din data de 28.02.2017:

Hotararea nr.10 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilie local a d-lui Dinu Daniel Dumitru;

Hotararea nr.11 privind validarea unui mandat de consilier local;

Hotararea nr.12 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Rasova, judetul Constanta pe anul 2017, a Listei de investitii si a Programului anual de achizitii al Comunei Rasova;

Hotararea nr.13 privind aprobarea rezilierii Contractului de Concesiune nr.3231/30.09.2011 incheiat intre Consiliu Local Rasova si dl. Tirpan Dumitru;

Hotararea nr.14 privind aprobarea introducerii unei suprafete de teren intravilan din domeniul public al Comunei Rasova, judetul Constanta, in domeniul privat al Comunei Rasova, judetul Constanta;

Hotararea nr.15 privind alocarea si atribuirea suprafetei de teren de 1041 mp, situata la adresa din sat Rasova, str. Dunarii, nr. 21, in vederea edificarii si construirii unui camin cultural in localitatea Rasova, judetul Constanta;

Hotararea nr.16 privind aprobarea cost aferent cheltuieli pentru copii si persoanele adulte aflate in centre pentru protectia copilului si a persoanei adulte;

Sedinta Consiliu Local din data de 13.03.2017:

Hotararea nr.17 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizarea strazi din localitatea Rasova si Cochirleni, judetul Constanta", faza DALI;

Hotararea nr.18 privind apobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Rasova pe anul 2017, inclusiv repartizarea pe trimestre, conform Adresei Administratiei Judetene a Finantelor Publice Constanta;

Hotararea nr.19 privind aprobarea introducerii parcelei PD911 in inventarul Bunurilor care apartin Domeniului Privat al Comunei Rasova, judetul Constanta;

Hotararea nr.20 privind achizitionarea de pubele pentru colectarea gunoiului menajer;

Sedinta Consiliu Local din data de 22.03.2017:

Hotararea nr. 21 pentru desemnarea reprezentantului Comunei Rasova in AGA si aprobarea contractului de mandat in Societatea Utilitati Publice- Gospodaria Comunala SRL;

Hotararea nr. 22 privind propunerea candidatilor pentru functiile de membri ai consiliului de administratie la Societatea Utilitati Publice- Gospodaria Comunala SRL;

Sedinta Consiliu Local din data de 30.03.2017:

Hotararea nr. 23 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din Comuna Rasova, judetul Constanta;

Hotararea nr. 24 privind aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr. 2403/21.05.2015 incheiat intre Comuna Rasova si dl. Hortea Bogdan - Alexandru;

Hotararea nr. 25 privind aprobarea platii majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare restante, constand in asigurarea finantarii serviciilor sociale destinate promovarii drepturilor copilului si a persoanei adult cu handicap;

Hotararea nr. 26 privind aprobarea scutirii de plata a impozitului pe cladiri a persoanelor fizice si juridice de pe raza administrativ teritoriala a Comunei Rasova, care isi desfasoara activitatea in cladirea "Dispensar Uman Rasova"si "Sediu Primarie Cochirleni", spatii concesionate, comodat sau inchiriate de la UAT, pentru anul 2017 si esalonarea de plata a creantelor bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuperare organelor fiscale locale;

Hotararea nr. 27 privind trecerea in domeniul public al Comunei Rasova, in domeniul privat al Comunei Rasova a unor active fixe corporale;

Hotararea nr. 28 privind acordarea burselor de merit pentru anul scolar 2016-2017 si aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017;

Hotararea nr. 29 privind aprobarea Planului de reparatii anual in regie proprie si cu terti ai Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare;

Sedinta  Consiliu Local din data de 28.04.2017:

Hotararea nr. 30 privind aprobarea rectificarii bugetului general al UAT Rasova pe anul 2017;

Hotararea nr. 31 privind aprobarea rezilierii Contractului de Concesiune nr. 2412/21.05.2015 incheiat intre Comuna Rasova si dl. Dane Ovidiu;

Hotararea nr. 32 privind aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr. 2154/12.05.2015 incheiat intre Comuna Rasova si dl. Balanica Andrei;

Hotararea nr. 33 privind aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr. 2086/08.05.2015 incheiat intre Comuna Rasova si dna. Dumitrescu Maria;

Hotararea nr. 34 privind insusirea si aprobarea Inventarului Bunurilor care apartin Domeniului Public al Comunei Rasova;

Hotararea nr. 35 privind insusirea si aprobarea Inventarului Bunurilor care apartin Domeniului Privat al Comunei Rasova;

Hotararea nr. 36 privind aprobarea actului aditional nr. 1 la Acordul de Prteneriat nr. 5003/28.02.2017 intre UAT Judetul Constanta, UAT Orasul Cernavoda, UAT Comuna Rasova, UAT Comuna Alima si UAT Comuna Ion Corvin pentru proiectul "Rabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223: tronsonul Cernavoda - Rasova - Aliman - Ion Corvin";

Hotararea nr. 37 privind acordarea unui mandat special reprezentantului desemnat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea";

Hotararea nr. 38 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii, de pe raza administrativ teritoriala a aComunei Rasova, judetul Constanta;

Sedinta  Consiliu Local din data de 30.05.2017:

Hotararea nr. 39 privind aprobarea rectificarii bugetului general al UAT Rasova pe anul 2017 si a Listei de investitii pe anul 2017;

Hotararea nr. 40 privind aprobarea de cheltuielii materiale pentru convorbiri telefonice pe anul 2017;

Hotararea nr. 41 privind aprobarea de cheltuielii materiale privind conbustibilul necesar pentru autoturismele, tractorul si buldoexcavatorul proprietatea primariei Rasova, precum si cantitatea de conbustibil necesar pentru motofierastraul proprietatea primariei pe anul 2017;

Hotararea nr. 42 privind aprobarea concesionarii unor suprafete de teren proprietate privata a Comunei Rasova, situate in intravilanul Comunei Rasova;

Hotararea nr. 43 privind aprobarea atestarii apartenentei la domeniul privat al Comunei Rasova si inventarierea suprafetei totale de 111 mp, din sat Rasova, str. Dunarii nr.22;

Hotararea nr. 44 privind aprobarea avizului de initiere privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal, generat de imobilul NP 1092/2/2/1, NP1092/2/2/2, NP1092/3, NP1092/4, sat Cochirleni, Comuna Rasova, judetul Constanta;

Sedinta Consiliu Local din data de 29.06.2017:

Hotararea nr. 45 privind aprobarea rectificarii bugetului general al UAT Rasova pe anul 2017 si aprobarea bugetului pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, pe anul 2017;

Hotararea nr. 46 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2122/09.05.2014 incheiat intre Comuna Rasova si dl. Mocanu Danut;

Hotararea nr. 47 privind aprobarea, insusirea si modificarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Rasova, judetul Constanta;

Hotararea nr. 48 privind aprobarea, insusirea si modificarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Rasova, judetul Constanta;

Hotararea nr. 49 privind aprobarea concesionarii unei suprafete de teren proprietate privata al Comunei Rasova, situata in intravilanul Comunei Rasova;

Hotararea nr. 50 privind achizitionarea si amplasarea unor indicatoare rutiere pe raza Comunei Rasova;

Hotararea nr. 51 privind aprobarea Organigramei si stabilirea functiilor publice ce vor fi utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Rasova in anul 2017;

Sedinta Consiliu Local din data de 27.07.2017:

Hotararea nr. 52

Hotararea nr. 53

Hotararea nr. 54

Hotararea nr. 55

Hotararea nr. 56

Hotararea nr. 57

Hotararea nr. 58

Sedinta Consiliu Local din data de 03.08.2017:

Hotararea nr. 59

Hotararea nr. 60

Sedinta Consiliu Local din data de 31.08.2017:

Hotararea nr. 61

Hotararea nr. 62

Hotararea nr. 63

Hotararea nr. 64

Sedinta Consiliu Local din data de 27.09.2017:

Hotararea nr. 65

Hotararea nr. 66

Hotararea nr. 67

Hotararea nr. 68

Sedinta Consiliu Local din data de 11.10.2017:

Hotararea nr. 69

Hotararea nr. 70

Hotararea nr. 71

Hotararea nr. 72

Hotararea nr. 73

Sedinta Consiliu Local din data de 20.10.2017:

Hotararea nr. 74

Sedinta Consiliu Local din data de 26.10.2017:

Hotararea nr. 75

Hotararea nr. 76

Sedinta Consiliu Local din data de 20.11.2017:

Hotararea nr. 77

Hotararea nr. 78

Hotararea nr. 79

Hotararea nr. 80

Sedinta Consiliu Local din data de 28.11.2017:

Hotararea nr. 81

Hotararea nr. 82

Hotararea nr. 83

Hotararea nr. 84

Hotararea nr. 85

Sedinta Consiliu Local din data de 19.12.2017:

Hotararea nr. 86

Hotararea nr. 87

Hotararea nr. 88

Hotararea nr. 89